• กำลังดำเนินอยู่ ~ 2020-11-30

แนะนำอาณาจักร

<อาณาจักรเอฟราน่า> เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากการค้นคว้าและการขุดค้นซากอารยธรรมโบราณ
เหล่าเจ้าเมืองที่ได้เปรียบในด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยิ่งเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษในการขุดค้นทางโบราณคดี พวกเขาเริ่มแผ่อิทธิพลอำนาจ
จนกลายเป็นการคุกคามอาณาจักร

กษัตริย์วาเรน เคสวิกที่ทรงกังวลกับปัญหาดังกล่าวได้พยายาม
คลี่คลายสถานการณ์ แต่กลับถูกพวกกบฏลอบสังหาร
นำไปสู่การต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์ของเหล่าเจ้าเมืองในเวลาต่อมา

ศักราชเอเลียใหม่ที่ 819 จุดเริ่มต้นของสงครามข้ามศตวรรษเพื่อแย่งชิง
ต้นกำเนิดของพลังอย่างหินมานา
ศักราชเอเลียใหม่ที่ 852 เกิดสงครามภายในอาณาจักรเอฟราน่า ซึ่งนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน
ศักราชเอเลียใหม่ที่ 855 กองกำลัง "คาดูแกน" เข้ายึดอาณาจักรไว้ได้
เกือบทั้งหมดภายใน 3 ปี

ถึงเวลาแล้ว..ที่ท่านต้องปกป้องดินแดนจากพวกคาดูแกน
และขจัดพวกกระหายสงครามเหล่านั้นให้สิ้นซาก